Peter C. Gøtzsche


Myter, misforståelser og skader i psykiatrien

Læs mere

Peter C. Gøtzsche


Peter C. Gøtzsche er kendt og respekteret både herhjemme og internationalt som den førende kritiske stemme, når det gælder medicinering og medicinalindustrien. Han var med til at grundlægge Cochrane-samarbejdet i 1993, har publiceret over 70 artikler i ”de 5 store” medicinske tidsskrifter (BMJ, Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine og New England Journal of Medicine) og er blevet citeret mere end 40.000 gange. Han er kendt fra talrige TV-programmer herunder det hæderkronede The Daily Show med daværende vært Jon Stewart og ikke mindst sine bøger "Dødelig medicin og organiseret kriminalitet", "Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse" og "Overlevelse i en overmedicineret verden?".

Peter Gøtzsche er oprindeligt uddannet cand.scient. i biologi og kemi og startede sin karriere i medicinalindustrien, hvor han bl.a. arbejdede med kliniske forsøg, inden han i 1984 skiftede spor, blev cand.med. og efterfølgende arbejdede godt 10 år på Københavnske hospitaler. Efterfølgende oprettede han Det Nordiske Cochrane Center og blev i 2010 professor i Klinisk Forsøgsdesign og Analyse ved Københavns Universitet. Hans fokus er på statistik og forskningsmetodologi og Peter Gøtzsche har været medforfatter på CONSORT, STROBE og PRISMA, der alle er retningslinjer for god rapportering af forskning.

Foredragenes omdrejningspunkt er Peter Gøtzsches hjertebørn – overdiagnostik og overbehandling. Igennem medrivende, lærerige og ikke mindst tankevækkende foredrag guider han os gennem myter, misforståelser og ikke mindst de utilsigtede skadevirkninger disse har. Skader medicinen mere end den gavner – både individuelt set og som samfund?

Foredrag

Foredrag


Hvordan overlever man i en overmedicineret verden?

Receptpligtige lægemidler er den tredjehyppigste dødsårsag – efter hjertekarsygdomme og kræft. Vi bruger alt for mange lægemidler, der enten ikke virker, eller skader mere end de gavner. Peter Gøtzsche giver et indblik i, hvilke lægemidler man med fordel kan undgå i stort set alle tilfælde, hvor de ellers bruges rutinemæssigt. Det drejer sig især om smertestillende midler, psykofarmaka, demensmidler og en masse medicin, der bruges på raske mennesker for at reducere risikoen lidt for, at der sker noget ubehageligt en gang i fremtiden.

Myter, misforståelser og skader i psykiatrien

Biologisk psykiatri har efterhånden over 50 år på bagen. Håbet var, at der kunne udvikles specifikke diagnoser og lægemidler, der derved kunne gøre folk raske eller markant bedre. Desværre erkender flere og flere, at den biologiske psykiatri har være en katastrofe for patienterne. Hverken diagnoser eller medicin er specifikke og vi har reelt gjort ondt værre. Vi har derfor brug for en revolution inden for psykiatrien, hvor fokus flyttes fra diagnoser og medicin til, hvordan vi bedst kan hjælpe patienterne, herunder naturligvis psykoterapi. Myterne krakelerer blandt mange psykiatere verden over, men det går for langsomt, og psykofarmaka bruges alt for meget, fordi det meste af forskningen er upålidelig.

Den antidepressive epidemi

Brugen af antidepressiv medicin er ude af kontrol – ligesom brugen af benzodiazepiner (nervepiller) var det i 1960’erne og egentlig stadig er det. Der behandles så meget, at det svarer til, at hver eneste dansker behandles 6 år af deres liv. Effekten er til gengæld tvivlsom, men skadevirkningerne er der ikke tvivl om. Stofferne forstyrrer sexlivet hos ca. halvdelen af de behandlede og mange bliver afhængige af psykofarmaka, udvikler hjerneskader eller dør. Psykiatrien bør ændres radikalt og psykofarmaka så vidt muligt undgås.

De mange usynlige medicindødsfald

Vi ser dem ikke… de mange dødsfald vi forårsager med vor medicin. Omkring 200.000 dør om året i USA, svarende til omkring 3.300 i Danmark. Det er 20 gange så mange dødsfald som i trafikken. Det er et chokerende højt antal døde. Halvdelen dør pga. fejl såsom overdosering m.m., men den anden halvdel dør, selvom de tager medicinen som foreskrevet, så de dør pga. medicinens bivirkninger. Dødsfaldende er i reglen ”usynlige”, fordi en praktiserende læge sjældent opdager, at de er kommet til at slå en patient ihjel med receptpligtig medicin. Patienten kunne jo være død alligevel. Alligevel sker det så ofte, at en praktiserende læge i gennemsnit slår en patient ihjel om året – med gigtmidler og psykofarmaka som de helt store syndere. Eksempelvis påvirker antidepressiva balancen, og når ældre patienter falder og brækker hoften, dør 1/5 indenfor det næste år – uden nogen forbinder det til medicinen, da mange falder og brækker hoften uden medicin. Utroligt mange lægemidler påvirker hjernen og livskvaliteten negativt, og vi kan faktisk i mange tilfælde klare os uden medicinen.

Book foredrag

Bøger


Overlevelse i en overmedicineret verden? - Find selv evidensen af Peter C. Gøtzsche

Man spørger ikke sin frisør, om man trænger til at blive klippet. De fleste mennesker har hørt dette udtryk eller noget lignende. Alligevel accepterer vi uden videre, at vore læger udsætter os for forskellige diagnostiske undersøgelser og behandlinger, der kan gavne dem økonomisk. Sundhedsvæsenet er fuldt af økonomiske interessekonflikter, og selv når din læge ikke drager umiddelbar fordel af det, er der mange andre grunde til, at du bør være vågen.

Læger bruger i god tro mange behandlinger, der ikke virker, og da der ikke er nogen behandling, der ikke har skadevirkninger, skader læger mange mennesker. Du skal derfor selv finde evidensen for at beskytte dig mod skader. Disse skader skyldes sædvanligvis lægemidler, men kan også skyldes en infektion, kirurgi, kinesiske urter, elektrochok, en diagnostisk test eller indlæggelse på et hospital, hvilket er et farligt sted, fordi der sker mange fejl der. Meningen med "Overlevelse i en overmedicineret verden" er at være en hjælp til selvhjælp, så du selv kan finde den mest pålidelige evidens for diagnostiske metoder og behandlinger i sundhedsvæsenet.

Den er skrevet for alle, også læger og andet sundhedspersonale, der ganske som patienter kan føle sig fortabt, hvis de går på internettet og forsøger at finde svar på de mest relevante spørgsmål, de har.

Læs mere på Saxo.

Dødelig medicin og organiseret kriminalitet - hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet af Peter C. Gøtzsche

Overlæge og dr. med. Peter Gøtzsche retter med “Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” en saglig og skarp kritik mod medicinalindustrien, som sætter patienters liv på spil for penge.

Med en rygdækning i form af komplet dokumentation påpeger Gøtzsche, at medicinalindustrien med deres ufine metoder har korrumperet sundhedsvæsenet, hvilket har haft den konsekvens, at vi i dag er stærkt overmedicinerede.

Især er der et fokus på medicinforbruget indenfor psykiatrien, hvor et stigende antal diagnoser, har givet medicinalindustrien frit spil.

“Dødelig medicin og organiseret kriminalitet” er en bog, der med Gøtzsches baggrund er nødvendig at tage alvorlig. I dag er han overlæge og leder af det uafhængige forskningsorgan The Nordic Center, og tidligere var han ansat som lægemiddelkonsulent i den medicinalindustri han nu angriber.

Læs mere på Saxo.

Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse af Peter C. Gøtzsche

Psykiatrien har desværre ændret behandlingstilgang og har i vid udstrækning forladt den biopsykosociale sygdomsmodel. I stedet bliver lægemidler set som "løsningen" på alle problemer. Men denne tilgang er skadelig og har alvorlige konsekvenser. De fleste patienter responderer ikke på den medicin de får, hvilket leder psykiaterne til at ordinere flere lægemidler og øge doserne.

"Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse" argumenterer for at den måde psykofarmaka anvendes i dag gør langt mere skade end gavn. Formentligt kan alle psykofarmaka fremkalde hjerneskader ved langtidsbrug. Hvert år dræber psykofarmaka en halv million mennesker i USA og Europa, der er mindst 65 år gamle. Derfor er psykofarmaka den tredje hyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og cancer.

"Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse" er skrevet af professor og overlæge, Peter C. Gøtzsche, der er grundlægger af det internationale uafhængige forskningscenter The Nordic Cochrane Centre. Denne bog er et forskningsmæssigt og fagligt underbygget anklageskrift, der mener at det nuværende forbrug af psykofarmaka kan reduceres med 98% til gavn for patienternes mentale og fysiske sundhed og overlevelse.

Læs mere på Saxo.

Rationel klinik - evidensbaserede diagnostiske og terapeutiske beslutninger af Henrik R. Wulff & Peter C. Gøtzsche

Rationel klinik udkom første gang i 1973 og er siden oversat til en række forskellige sprog. Bogens sigte er uændret, men der er sket meget i de forløbne år, og bogen er tilsvarende omarbejdet. Forfatterne er varme fortalere for det, der i dag betegnes som evidensbaseret medicin, og i bogen gennemgås det naturvidenskabelige grundlag for diagnostiske og terapeutiske beslutninger. Men klinisk lægegerning har desuden en humanistisk side, der ikke er overset. Rationel klinik henvender sig både til medicinstuderende og færdiguddannede læger.

Læs mere på Saxo.

Kontakt

Kontakt Peter C. Gøtzsche


Du kan kontakte Peter C. Gøtzsche på pcg@scientificfreedom.dk. Ønsker du at booke et foredrag med Peter C. Gøtzsche, så kontakt StrongMind Foredrag nedenfor. Han er desuden en international keynote speaker.

70 27 50 97

kontakt@petergotzsche.dk
BEMÆRK: Kun foredragshenvendelser